BÓBITA Klub

/BÓBITA Klub
BÓBITA Klub 2018-02-02T17:05:20+00:00

BOBITA_Klub_fejlec

A BÓBITA Klub tagság Általános Feltételei

Mi is az a BÓBITA Klub program

A BÓBITA Klub a BÓBITA Belvárosi Játékbolt és Fejlesztő Központ (a továbbiakban csak BÓBITA Játékbolt) programjának a megnevezése. A BÓBITA Klub programmal elsősorban azokat a szombathelyi, Szombathely környéki szülőket, nagyszülőket szeretnénk megtisztelni, akik egyetértenek üzletünk filozófiájával, részt vesznek azon rendezvényeken ahol a BÓBITA Játszóház megjelenik és/vagy visszatérő vásárlóként üdvözölhetjük őket üzletünkben. A BÓBITA Klub ingyenes és önkéntes.

A BÓBITA Klub előnyei

A BÓBITA Klub tagjai első kézből kapnak információkat hírlevél formában a BÓBITA Játékbolt és a BÓBITA Játszóház eseményeiről, játszóházakról, gyermekprogramokról, újdonságokról, akciókról, vagy egyéb olyan általunk fontosnak tartott eseményekről, amelyekről úgy gondoljuk, hogy a BÓBITA Klub tagjai szívesen értesülnének.

A BÓBITA Klub tagjai alkalmi és állandó kedvezményre jogosultak a BÓBITA Játékboltban történő vásárlásaik során. Jelenleg az állandó kedvezmény mértéke 10%, mely az akciós termékek kivételével minden termékre érvényes, a boltban történő vásárlás alkalmával. A kedvezmény az aktuális vásárlás akciós termékek árával csökkentett végösszegéből kerül kiszámításra, és bón formájában kerül átadásra. A bón a következő vásárlás alkalmával levásárolható a bónon található határidőn (2 hónapon) belül. Egy levásárláshoz egyszerre több bón is felhasználható, de bónok összértéke nem érheti el a bónokkal fizetendő termékek árának egyharmadát, a különbözet készpénzzel vagy kártyával fizetendő. Bón igénybevétele esetén további kedvezmény igénybevétele nem lehetséges, így pl. akciós termék árába nem számítható be a bón értéke, illetve a bón felhasználása során újabb bón sem kerül kiállításra. A bónt kizárólag a kedvezményre jogosult (az a BÓBITA Klubtag aki a bónt kapta) vásárolhatja le. Alkalmi kedvezményeink időszakosan kerülnek meghirdetésre.

A BÓBITA Klub tagjai változó mértékű kedvezményre jogosultak partnereinknél. Kedvezményt nyújtó partnereink listáját, valamint a kedvezmények mértékét a későbbiekben hozzuk nyilvánosságra.

A BÓBITA Klub tagság feltételei

A BÓBITA Klub tagja lehet az a természetes személy, aki 18. életévét betöltötte, a BÓBITA Játékbolt valamely munkatársa jelentkezését elfogadta, vagy regisztrációra felkérte és regisztrációját megelőzően elfogadja a BÓBITA Klub jelen Általános Feltételeit. Regisztrálni hiánytalanul és valós adatokkal kitöltött regisztrációs lapon lehet. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem vehetnek részt a programban, nem lehetnek tagok. Minden személy csak egy tagságot igényelhet, többszörös tagság nem lehetséges. A regisztrációs lap kitöltésével és aláírásával, a BÓBITA Klub programban részt vevő személy elfogadja a BÓBITA Klub Általános Feltételeit.

A regisztráció során kötelező megadni a regisztráló nevét, e-mail címét, megszólítását, valamint a regisztráció dátumát. A telefonszám megadása opcionális, de hasznos. A BÓBITA Klub tagja elfogadja, hogy változó rendszerességgel hírlevelet kap a BÓBITA Játékbolttól. Azok számára, akik koruknál fogva (nagyszülők, dédszülők, stb.) már nem használnak számítógépet, az e-mail cím megadásától eltekintünk, számukra a BÓBITA Klub Aranykor tagság kerül felajánlásra.

A BÓBITA Klub kártya használata

A BÓBITA Klub tagjai a regisztrációt követően sorszámozott klubkártyát kapnak, mely a kedvezmények igénybevétele során igazolja tagságukat. A klubkártya névre szóló, azt csak annak igénylője, illetve a vele egy háztatásban élő családtagjai használhatják. A klubkártyát kizárólag végfelhasználói vásárlás során lehet használni, ÁFA-s számla kiállításakor a BÓBITA Klub tagság kedvezményeit nem lehet érvényesíteni. A BÓBITA Játékbolt és partnerei fenntartják a jogot, hogy az esetleges jogtalan kedvezmény igénybevételét megtagadják, és egyidejűleg a kártyatulajdonos BÓBITA Klub programban való részvétel megszüntessék.

A fizetés megkezdésekor – még az áru vagy szolgáltatás blokkolása előtt – BÓBITA Klub kártyáját adja át a pénztárosnak, mert a blokkolást követően technikai okok miatt már nem áll módunkban a kedvezményt érvényesíteni.

A BÓBITA Klub tagság megszüntetése

A BÓBITA Klub tagságot a tag bármikor, indoklás nélkül, írásban (az e-mail is elfogadott) megszüntetheti. A BÓBITA Játékbolt fenntartja a jogot, hogy megszüntesse a tag BÓBITA Klub programban való részvételt, amennyiben a tag megszegi a BÓBITA Klub program Általános Feltételeit, a BÓBITA Klub programmal kapcsolatban bármilyen egyéb, jogsértő magatartást tanúsít, vagy a BÓBITA Játékbolt, a BÓBITA Játszóház, vagy pedig a BÓBITA Klub rossz hírét kelti.  A tagsági viszony megszűnésével a tag elveszti a kedvezményekre való jogosultságát, valamint törlésre kerül a hírlevél adatbázisból. A kedvezmények igénybevétele, valamint a hírlevél adatbázisban való szereplés nem választható külön és így külön nem is szüntethető meg.

Adatvédelmi tájékoztató

A BÓBITA Klub programba történő regisztrációval a tag hozzájárul ahhoz, hogy az OUTSERVICE Kft. (9700 Szombathely, Stromfeld A. u. 53., cégjegyzékszám: 18-09-106071) mint a BÓBITA Belvárosi Játékbolt és Fejlesztő Központ, valamint a BÓBITA Klub üzemeltetője a regisztrációs lapon megadott személyes adatait, valamint a vásárlási szokásairól szóló adatokat a tagság ideje alatt felhasználja a következő célokra:

1. a BÓBITA Klub adatbázisába történő felvételre,

2. hírlevél küldésére a BÓBITA Játszóház eseményeiről, játszóházakról, gyermekprogramokról, vagy egyéb olyan általunk fontosnak tartott eseményekről, amelyekről úgy gondoljuk, hogy a BÓBITA Klub tagjai szívesen értesülnének,

3. a BÓBITA Játékboltban vásárolható termékekről és szolgáltatásokról, illetve a BÓBITA Játékbolt partnereinek termékeiről és szolgáltatásairól szóló ajánlatok küldésére,

4. marketingkutatásban való részvételre.

A regisztrációval a tag hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a BÓBITA Játékbolt olyan vele együttműködő cégeknek átadja, amelyek a BÓBITA Klub programban a BÓBITA Játékbolt üzleti partnereinek minősülnek, vagy amelyek egyébként a szolgáltatás megvalósításában részt vesznek. A BÓBITA Játékbolt kijelenti, hogy a személyes adatokat csak a fent írt célokra használja, illetve csak ezen célok elérése érdekében továbbítja.

Fontos tudnivalók:

A BÓBITA Klub tagja az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a BÓBITA Játékbolt részére.

A BÓBITA Klub tagja tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését, emellett megilleti őt a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. A kártyatulajdonos személyes adatainak törlése a BÓBITA Klub tagság automatikus megszűnését eredményezi.

Jogok fenntartása

A BÓBITA Klub program egy önkéntesen és kötelezettség nélkül vállalt ügyfélprogram a BÓBITA Játékbolt részéről, ezért a BÓBITA Játékbolt fenntartja a jogot, hogy a BÓBITA Klub program szabályzatát előzetes értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, vagy akár a BÓBITA Klubot előzetes értesítés nélkül a személyes adatok törlésével egyidejűleg megszüntesse. A BÓBITA Klub tagjának, amennyiben nem ért egyet egy esetleges módosítással, természetesen lehetősége van a fentebb már jelzettek szerint a tagságának megszüntetésére.

A BÓBITA Klub program jelen Általános Feltételei 2014.10.13-tól visszavonásig vagy módosításig hatályosak.

Klubtagjaink száma:

0